Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Cursusdata 2019

Welkom op de website van het Platform Medezeggenschap MBO.

web Banner cursus 2019

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Instemmingsrecht OR bij jaarlijkse begroting

De medezeggenschapsorganen in het mbo krijgen instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting. Tegen de zin van minister Bussemaker besloot de Tweede Kamer daartoe.

Klik hieronder:

Document 1

Document 2


Het amendement over de medezeggenschap op het gebied van het financiële beleid kwam aan de orde tijdens een debat over de bestuurskracht van scholen. Het amendement, ingediend door Paul van Meenen (D66), versterkt de positie van de ondernemingsraad, de deelnemersraad en de ouderraad rond het financiële beleid van de school. Het voorstel kan niet los gezien worden van het debacle rond ROC Leiden. In de toelichting wordt daar dan ook op gezinspeeld: ‘De besteding van middelen vormt een belangrijke randvoorwaarde om goed onderwijs mogelijk te maken. De afgelopen jaren is gebleken dat een buitenproportioneel deel van de middelen besteed werd aan zaken als huisvesting, in plaats van aan onderwijs. Betrokkenheid van de interne stakeholders, deelnemers en personeelsleden, vertegenwoordigd in de medezeggenschap, is daarom essentieel.’

 

Reglement
Volgens het voorstel moet het schoolbestuur de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting voorleggen aan een gezamenlijke vergadering van de ondernemingsraad, de deelnemersraad en de ouderraad. Om een en ander in goede banen te leiden, moet het schoolbestuur hiervoor een reglement opstellen.

Nipte meerderheid
Hoewel minister Bussemaker verklaarde sympathiek te staan tegenover de bedoeling van het amendement, ontraadde ze het toch. Haar belangrijkste argument: ‘Het is nodig dit goed af te stemmen met de betrokkenen in het veld.’ Bovendien is volgens haar onduidelijk wat er moet gebeuren als instemming achterwege blijft. Volgens de minister ‘is verdere uitwerking van het voorstel noodzakelijk om te voorkomen dat besluitvorming binnen de instelling vastloopt’. Het mocht allemaal niet baten: het amendement werd met een nipte meerderheid (SP, PvdA, GroenLinks en D66) aangenomen. De fracties van VVD, CDA en PVV stemden tegen.

Save

Save

700 2 vz overleg 2019 website Platform VZ overleg 08022019 0R3A8947

Afgelopen vrijdag 8 februari was er weer het jaarlijkse voorzittersoverleg van het Platform Medezeggenschap.

Meer dan 50 vertegenwoordigers van ondernemingsraden uit het hele land waren aanwezig. Twee thema's 'werkdrukplan' en 'functiemix' kwamen uitgebreid aan de orde.

web zaal Platform VZ overleg 08022019 0R3A8936

Veel aandacht voor de informatie over  het werkdrukplan door Hans van Dinteren.

 

web 700 A Magazine werkdruk concept 1

De Handreiking is op het voorzittersoverleg 8 februari uitgereikt. U kunt deze ook online raadplegen.

Klik hier voor de 'Handreiking Werkdruk' van het platform. Uitgave februari 2019.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF