Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Welkom op de website van het Platform Medezeggenschap MBO.

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Een powertool voor de ondernemingsraad?

De Tweedaagse van het Platform Medezeggenschap MBO is aan zijn achtste editie toe. Dit jaar is het thema ‘Professionele ruimte’, het logisch vervolg op de thema’s van de afgelopen jaren: ‘werkdruk’ in 2014 en ‘de mens als productiefactor’ in 2015.

De bijeenkomst, voor het eerst in 2009 gehouden, heeft zich ontwikkeld tot een druk bezochte ontmoetingsplek voor ondernemingsraden, waar men leert, inspiratie opdoet en vooral ook waar men contacten legt.

In september 2014 introduceerde het bestuur van het Platform de Collegiale Consultatie als nieuw onderdeel van de jaarlijkse Tweedaagse. Anders dan in de workshops, waar een deskundige inleider zijn kennis overbrengt aan de aanwezigen, worden tijdens deze sessies ervaringen uitgewisseld en contacten gelegd. Het resultaat is dat men in kracht wint door te leren van de ervaringen van een collega en de ander laten delen in de eigen ervaringen. En daarmee komen we dichter bij het realiseren van essentiële doelstellingen van het Platform.

Maar de Tweedaagse vindt slechts één maal per jaar plaats en de behoefte om elkaar te raadplegen houdt natuurlijk niet op bij de sluiting van dat evenement. Er is weliswaar ook de jaarvergadering en er zijn cursussen, maar die creëren niet de mogelijkheid die wij nu, als logische uitbreiding van hetgeen tijdens de Tweedaagse gebeurt, gaan bieden.

Wij hebben het initiatief genomen om te inventariseren waar de ondernemingsraden zich mee bezig houden, met als doel dat alle aangeslotenen daarvan kennis kunnen nemen. In het besloten deel van onze website wordt het mogelijk om op eenvoudige wijze dagelijks te profiteren van de ervaringen van collega’s in het land. Zo wordt collegiale consultatie, te definiëren als: “een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij collega’s met ongeveer gelijke status en beroepsuitoefening en in collegiaal opzicht gelijkwaardig, wederzijds doelgericht leren van elkaars ervaringen” minder plaats en tijd gebonden: elkaar raadplegen over onderwerpen waarmee de OR zich bezighoudt wordt zo een stuk makkelijker.

 

Begin september hebben wij aan alle aangesloten ondernemingsraden een vragenlijst gestuurd met het verzoek aan te geven met welke de onderwerpen de OR zich heeft bezig gehouden, of gaat behandelen. Deze inventarisatie is op onderwerp gerangschikt en op het besloten gedeelte van de website te vinden. Zo kunnen de aangeslotenen snel vinden welke collega’s zich over dezelfde problematiek buigen en deze raadplegen.

De presentatie van deze mogelijkheid tot Collegiale Consultatie heeft tijdens de Tweedaagse plaatsgevonden. In het volgende nummer van dit magazine kunt u een terugblik verwachten op de tweedaagse.

Rob Nederkoorn

web 680 website Magazine Functiemix templates v1A pag 1 9 opgemaakt versie 2 1

De jaarlijkse Tweedaagse van het Platform Medezeggenschap werd bezocht door rond 300 vertegenwoordigers van ondernemingsraden uit het hele land. Het thema dit jaar was: 'Naar een toekomstbestendig personeelsbeleid’. Centraal in de ochtend stond de presentatie van het boek ‘De functiemix in het MBO, een verkenning' dat aan alle deelnemers werd uitgereikt. De inhoud van dit boek, bedoeld als een handreiking aan ondernemingsraden en bestuurders, werd besproken in werkgroepen waaraan alle aanwezigen hebben deelgenomen.

 

 

web 700 A Magazine werkdruk concept 1

De Handreiking is op het voorzittersoverleg 8 februari uitgereikt. U kunt deze ook online raadplegen.

Klik hier voor de 'Handreiking Werkdruk' van het platform. Uitgave februari 2019.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF