Welkom op de website van het Platform Medezeggenschap MBO.

 

 

 

Het Platform is al ruim 25 jaar de ontmoetingsplaats bij uitstek voor leden van de ondernemingsraden in het MBO. Het Platform biedt de aangeslotenen  volledig op ons soort instellingen  toegesneden cursussen aan op het gebied van financiën, zowel voor beginners (een driedaagse cursus verspreid over het jaar) als voor gevorderden. Ook verzorgen wij een cursus voor minder ervaren OR-leden in het MBO.

Het Platform stelt zich niet alleen tot doel een ontmoetingsplaats te zijn voor de aangeslotenen, maar ook om de belangen van de ondernemingsraden op landelijk niveau te behartigen. Zo hebben wij in het verleden er (samen met de bonden) mede voor gezorgd dat bij invoering van de WOR belangrijke bevoegdheden uit de WMO niet verloren zijn gegaan.