Banner agenda 1 2022

Op deze pagina publiceren wij de data van:

 • Bestuursvergaderingen
 • Tweedaagse
 • Jaarvergadering
 • Voorzittersoverleg
 • Regio-bijeenkomsten
 • Cursussen

 

Save

Save

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursusoverzicht 2022 in overleg:

 • Cursus beginnende en minder ervaren OR-leden:

 • Driedaagse curus Financien :

 • De opfriscursus Financiën:

 • De cursus hoofdlijnen begroting:

 • De cursus functiemix in het mbo:

Neem voor een cursus contact op met het secretariaat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuursvergaderingen 2022: 20 januari, 10 februari, 17 maart, 2 juni, 30 juni, 15 september, 13 oktober, 24 november en 22 december.

Jaarvergadering: 24 maart, locatie Kontakt de Kontinenten. 

Tweedaagse 2022: 29 & 30 september.

In verband met de Corona maatregelen zal het bestuur de komende maanden onderzoeken in welke vorm de Jaarvergadering en de  Tweedaagse 2022 doorgang kunnen vinden.