Banner agenda 1 2021

Op deze pagina publiceren wij de data van:

 • Bestuursvergaderingen
 • Tweedaagse
 • Jaarvergadering
 • Voorzittersoverleg
 • Regio-bijeenkomsten
 • Cursussen

 

Save

Save

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursusoverzicht 2021 in overleg:

 • Cursus beginnende en minder ervaren OR-leden:

 • Driedaagse curus Financien :

 • De opfriscursus Financiën:

 • De cursus hoofdlijnen begroting:

 • De cursus functiemix in het mbo:

Neem voor een cursus contact op met het secretariaat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuursvergaderingen 2021: 14 januari, 11 februari, 18 maart, 15 april, 3 juni, 1 juli, 16 sept, 14 okt, 25 nov, 23 dec.

Jaarvergadering: 18 maart in verband met de pandemie uitgesteld tot nader order

Tweedaagse: 30 september en 1 oktober.

In verband met de Corona maatregelen zal het bestuur de komende maanden onderzoeken in welke vorm de Jaarvergadering en de  Tweedaagse 2021 doorgang kunnen vinden. 

Webinars: 12 maart 2021 thema: RVU

Er wordt ook onderzocht of rondom bepaalde thema's dit jaar meer webinars georganiseerd kunnen worden.