Rob Nederkoorn ontvangt het eerste exemplaar!

Na de interessante lezing over vertrouwen en integriteit van hoogleraar Martin Euwema waarmee de Tweedaaagse in Soetersberg van start ging, ontving de voorzitter van het Platform tot zijn grote verrassing het eerste exemplaar van het nieuwste boek van Martin:

Building Trust and Constructive Conflict Management in Organizations. Met een grote glimlach en onder groot applaus ontving Rob het boek en bedankte Martin met een ferme handdruk!

Save