Handreiking document voor bestuurders, ondernemingsraden en deelnemersraden. 

Met de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen hebben de ondernemingsraad en de studentenraad (en in voorkomende gevallen de ouderraad) 1 instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting. Nieuw hierbij is ook dat de wetgever dit instemmingsrecht op hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting heeft belegd bij de medezeggenschapsorganen gezamenlijk.

In het mbo kennen we sinds de invoering van de Wet op de ondernemingsraden in 2010 (op basis van de Wet medezeggenschap beroepsonderwijs en educatie) een stelsel van gedeelde medezeggenschap. Hierbij wordt aan personeel en studenten apart van elkaar, via respectievelijk de ondernemingsraad en de studentenraad, over onderwerpen advies of instemming gevraagd. Met dit instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting gaan ondernemingsraden en deelnemersraden hun bevoegdheid in gezamenlijkheid uitoefenen.

Maart 2017 Zie hieronder de link voor het gehele document!

klik hier