Rapport onderzoek hoofdlijnen.

 

De afgelopen jaren is de onderwijssector opgeschrikt door een reeks aan incidenten die het gevolg zijn van onbehoorlijk en incompetent bestuurlijk handelen. De misstanden bij Hogeschool Inholland en de financiële problemen bij de MBO-instellingen Amarantis, Zadkine en ROC Leiden zijn voor de politiek aanleiding geweest om sectorspecifieke maatregelen te treffen ter versterking van de governance in de onderwijssector. De Wet Versterking Bestuurskracht bevat diverse maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en incidenten zoals hierboven genoemd te voorkomen. In de Wet zijn maatregelen opgenomen om langs de weg van medezeggenschap de verhoudingen en de rolverdeling tussen de verschillende betrokkenen in het governancemodel te optimaliseren: voor bestuur, toezicht en horizontale verantwoording. Nagenoeg alle wijzigingen/toevoegingen hebben betrekking op de versterking van de positie van de medezeggenschap. Een belangrijk aspect is het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting.

Na de Tweedaagse 2016 heeft het bestuur van het Platform een internetconsultatie uitgevoerd onder de aangeslotenen met het oog op de invoering instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting.

Voor het rapport klik hier