Koudwatervrees voor het recht op informatie? -  (april 2020)

Hoe komt het toch dat colleges van bestuur zo huiverig zijn om hun OR kennis te laten nemen van de inhoud van de managementletter, een document dat m.i. noodzakelijk is om je een mening te kunnen vormen over de begroting, c.q. de hoofdlijnen daarvan. En daarover moet de OR zich een mening vormen want die heeft daarop immers sinds een paar jaar instemmingsrecht.

Wat is dat document nou eigenlijk?
De managementletter is -kort gezegd- een rapport van een externe accountant aan de raad van toezicht over de bedrijfsvoering. De managementletter kan ook gebruikt worden om aanbevelingen te doen aan het bestuur van de organisatie.
 
 
Wat staat er dan zoal in?
 
Dat kan van alles zijn. Kijk bij voorbeeld eens op www.accountantsonline.nl om te zien wat accountants in overweging wordt gegeven om op te nemen in zo’n document. Het gaat in de eerste plaats dus over de bedrijfsvoering, maar ook over investeringen en de financiering daarvan. Verder is er een heel scala aan andere zaken die aan de orde kunnen komen. Niet in de laatste plaats aanbevelingen m.b.t. het functioneren van de organisatie en de risico’s die mogelijk gelopen worden. Ook meerjarenramingen, mogelijke samenwerking met andere instellingen en reorganisaties kunnen onderwerp zijn van de managementletter. Stuk voor stuk onderwerpen van groot belang voor een ondernemingsraad om kennis van te nemen.
Waarom niet openbaar?
De wet openbaarheid van bestuur garandeert eenieder de mogelijkheid om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een ministerie, provincie of gemeente) op te vragen. Managementletters worden soms ook gewoon door een gemeente gepubliceerd, zonder dat daarom gevraagd wordt. Nu zijn Mbo instellingen geen bestuursorgaan, maar het zijn wel volledig door de overheid gefinancierde organisaties. Zou het dan niet voor de hand liggen om naar analogie van de verplichting die voor bestuursorganen geldt deze ook voor het Mbo te doen gelden?
Recht op informatie
Ook de WOR kent natuurlijk, behalve het recht op advies en instemming, het recht op informatie (artikel 31.1) waarop de OR een beroep kan doen om ervoor te zorgen dat de gewenste informatie wordt gegeven, maar ondernemingsraden maken helaas relatief weinig gebruik van dit recht.
Vertrouwelijkheid?
Mogelijk zit het probleem daar. Staan er zaken in die personen betreffen? Hoewel niet zeer waarschijnlijk, maar wellicht wel iets over het functioneren van een afdeling of een deel daarvan dat te herleiden zou zijn tot één of meerdere personen. Als dat zo is kan men toch gebruik maken van de zwarte lakstift die ook in Den Haag wel gebruikt wordt. Zolang dat niet al te kwistig wordt gedaan zal het de vertrouwensrelatie tussen OR en RvT er alleen maar ten goede komen.
 
Rob Nederkoorn