april 2021 Kaderbrief 350 1AA

 De kaderbrief (UnieNFTO Magaine april 2021)

Een paar dagen geleden kwam er iemand op mij af met de vraag waarom op de website van het Platform geen model kaderbrief te vinden was. “Nooit aan gedacht”, ging door mijn hoofd. Hoewel, in het bestuur was weleens geopperd om als service aan de ondernemingsraden een soort standaard kaderbrief, een handreiking zeg maar, te publiceren.

U vraagt zich misschien af waarom dat er nooit van gekomen is. Waarschijnlijk omdat je voor een lijst van wensen en prioriteiten geen standaardtekst kunt opstellen. Die is per definitie namelijk niet voor elke OR hetzelfde. Want wat is een kaderbrief nou eigenlijk? En waarom adviseren wij de OR'en al enige jaren om zelf een kaderbrief te schrijven?


Van Dale, ons onvolprezen nationale woordenboek, lijkt het begrip niet te kennen. Tal van websites geven hun eigen ideeën erover en soms de inhoud ervan weer. Dus aan informatie geen gebrek? Toch wel, want voor het mbo zie ik zo gauw geen specifieke handleiding. Dus eerst maar eens kijken wat een kaderbrief nou eigenlijk behelst. Terug naar de betekenis van het woord: Van Dale geeft 'omlijsting' als eerste betekenis van 'kader' aan en bij 'kaderwet' vinden we: 'wet die slechts hoofdlijnen aangeeft'. Misschien zijn we daarbij de essentie op het spoor. Het gaat om hoofdlijnen die in een document, de brief, worden beschreven. Maar het gaat natuurlijk ook om de omlijsting, de begrenzing van de begroting. Wat in de kaderbrief wordt beschreven moet passen binnen de mogelijkheden van de begroting, van de beschikbare financiën.

Waarom zou een OR een kaderbrief moeten schrijven?

Omdat je in dat document kunt aangeven wat je wilt bereiken en wat daarbij je prioriteiten zijn. Neem het begrip kaderbrief niet letterlijk als een document zoals het CvB dat presenteert. Wat het zou moeten zijn is een eenvoudige opsomming van de prioriteiten en wensen die leven bij de OR. Hoe die doelen bereikt kunnen worden en hoeveel dat gaat kosten, moet onderwerp van gesprek zijn met de bestuurder. In het mbo is redelijk overzichtelijk wat de financiële mogelijkheden zijn vanwege de T-2 financiering. Dit gegeven zorgt ervoor dat het maken van plannen voor de wat langere termijn heel wat minder lastig is voor een mbo-instelling dan voor een onderneming die daadwerkelijk met onzekerheden te maken heeft zoals de huidige tijd overduidelijk illustreert.

Omdat het dus overzichtelijk en voorspelbaar is in het mbo, is het schrijven van een kaderbrief een fluitje van een cent voor een College van Bestuur. Met een beetje copy-paste kun je als bestuurder al een heel eind komen. Voor de OR ligt het wat gecompliceerder, want vooral kennis en inzicht op financieel gebied zijn niet altijd voldoende aanwezig. Maar wanneer we teruggaan naar de essentie: een document waarin je aangeeft wat je wilt bereiken, hoe je dat gaat doen en hoeveel het gaat kosten, dan wordt het al een stuk eenvoudiger. Schrijf om te beginnen alleen op wat je wilt bereiken, noem die lijst bijvoorbeeld: “Prioriteiten voor de kaderbrief” of “Inbreng OR kaderbrief 2022”. Deze lijst vormt vervolgens de basis voor het gesprek of de onderhandelingen over - daar komen ze - de hoofdlijnen van de begroting.

Salarismix als onderdeel van de hoofdlijnen

Een onderwerp dat bij het gros van de ondernemingsraden op die prioriteitenlijst zou moeten staan, is verbetering van de salarismix en vermindering van de werkdruk, omdat aantoonbaar bij de meeste instellingen daaraan onvoldoende is gewerkt de afgelopen jaren.

Niet alleen uit het onderzoek van het Platform, maar ook uit het Oberon rapport*) is gebleken dat een aanzienlijk deel van de gelden die daaraan besteed hadden moeten worden in de algemene middelen is verdwenen.

*) zie 'Een gemengd succes Evaluatie Regeling salarismix Randstadregio’s mbo' (www.oberon.eu)

Rob Nederkoorn