De nieuwe cao-mbo geldt vanaf 1 juli 2020 tot 15 mei 2021.

Bekend was al de loonsverhoging van 3,35% en de eenmalige uitkering van € 825.
Minder bekend is misschien dat een werkgroep zich gaat bezighouden met de carrièreperspectieven voor mbo-docenten. Eén maand voordat de cao afloopt, dus uiterlijk 15 april 2021, komt deze werkgroep met een voorstel hierover.
Afgesproken is dat het huidige functiewaarderingsysteem tegen het licht wordt gehouden en vernieuwd. Verder wordt er de komende tijd ook nog over ‘wendbaarheid’ van werknemers gepraat.

De volledige tekst van de cao is o.a. beschikbaar op de website van de FNV overheid via deze link.

https://www.fnv.nl/cao-sector/overheid/mbo/cao-middelbaar-beroepsonderwijs

 

Save

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF